علیرضا قلی نژاد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال 1373 و دکتری معماری دانشگاه ایروان کشور ارمنستان در سال 1397 می باشند. ایشان دارای سـوابق مدیریتی در معاونت فناوری و کاربری‎سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مدیر مسابقه ملی سردر دانشگاه صنعتی شریف تهران، عضو شورای فنی موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور، عضو شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، عضو کمیته تخصصی بافت های تاریخی، فرسوده و اجتماعی شهرداری تهران، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، عضو هیئت اجرایی کمینه ملی موزه های ایران ICOM، مشاور معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، عضو علمی کمیته مطالعات راهبردی معماری ساختمان مسکن شهرداری تهران، عضو کمیته ملی همایش تجدید حیات در بافت های با ارزش، مشاور معاونت حفظ و احیاء آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور، دبیر ایکوم ایران و …. می باشند . ایشان دارای سوابق تدریس در چندین مرکز آموزشی و دانشگاهی و حدوداً 40 پروژه طراحی و مطالعه در سرتاسر کشور و 13 پروژه مطالعاتی و پژوهشی در کارنامه ایشان است.