داراب دیبا

 

متولد 1320 تهران دارای کارشناسی ارشد و دکترای معماری از دانشگاه دولتی بلژیک در سال 1348 خورشیدی با تخصص و زمینه حرفه¬ایی در طراحی و هدایت پروژه های معماری، فعالیت در زمینه مباحث تطبیقی هنر و معماری معاصر با زمینه های بنیادی هنر و معماری اسلامی، استخدام سال 1348 در دانشکده هنرهای زیبا بعنوان استادیار و ارتقاء به مقام دانشیاری و استادی به ترتیب در سال های 1366 و 1380، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، راهنمایی کارشناسی ارشد و دوره دکتری، عضو هیئت های داوری پروژه¬های معماری ایران و جهان، کارشناسی بین¬المللی، دارای آثار هنری و طراحی در مسابقات معماری، مولف حدود 70 مقاله علمی در ایران و جهان از جمله سوابق کاری و تجربی ایشان می‎باشد.