محمدرضا نیکبخت

متولد 1342 تهران دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدیر عامل مهندسان مشاور زندیگان با تجربیات متنوعی در حوزه های طراحی، نظارت و مرمت و احیای بناهای تاریخی در سال های کار حرفه ای ایشان میباشد. وی درخلال این پروژه ها موفق به کسب جوایز مختلفی گردیده و کتاب “خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو” و” تجربه های در مرمت و احیاء” را چاپ نموده است.