برگزیدگان

آثار برگزیدگان مرحله نهایی مسابقه

1- استودیو معماری سو (تی تی وکیلی- جهانگیر باقرلی) – دانلود فایل نوشتاری

2- شرکت مشاوره هیدالو (احمد طالبی نژاد) – دانلود فایل نوشتار

3- شرکت مشاور شارستان (سینا احمدی) – دانلود فایل نوشتار

4- شرکت مشاور خشت و فیروزه ایرانیان (شهروز شایگان) – دانلود فایل نوشتار

5- موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان (بهروز مرباغی) – دانلود فایل نوشتار